Wersja strony w języku polskim

Warunki umowy

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SEATEMPERATURE.NET CZY TO SATELITY. KORZYSTAJĄC LUB PRZESYŁAJĄC TREŚCI DO USŁUG LUB W INNY SPOSÓB OZNACZAJĄC AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ ANI PRZESYŁAĆ TREŚCI DO USŁUG.

1. Ogólne.

Niniejsza Umowa została zawarta między WITRYNĄ INTERNETOWĄ temperaturamorza.pl a użytkownikiem. Usługi objęte niniejszymi Warunkami użytkowania („Usługi”) obejmują witrynę internetową temperaturamorza.pl („Witryna”), mobilne strony internetowe i inne internetowe lub bezprzewodowe środki, za pomocą których dostarczamy treści lub otrzymujemy treści od ciebie.

Usługi są własnością zespołu serwisu WWW i są przez niego obsługiwane, ale mogą zawierać elementy licencjonowane lub dostarczane przez strony trzecie.

Mamy prawo w dowolnym momencie zmienić lub zaprzestać świadczenia dowolnych Usług lub dowolnego aspektu lub funkcji Usług, w tym między innymi zawartość, godziny dostępności i sprzęt potrzebny do uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich.

Mamy prawo do wypowiedzenia i / lub zawieszenia dostępu użytkownika do Usługi lub jakiejkolwiek jej części, z dowolnego powodu lub bez powodu, bez powiadomienia (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo lub określone w niniejszych Warunkach użytkowania). < / p>

2. Polityka prywatności.

Korzystając z którejkolwiek z Usług, zgadzasz się na warunki naszej polityki prywatności (podane poniżej) oraz gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji, w tym między innymi Twoje dane osobowe, które są tam opisane.

3. Sprzęt.

Będziesz odpowiedzialny za uzyskanie i konserwację wszystkich urządzeń, środków komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej, telefonu, oprogramowanie komputerowe, sprzęt komputerowy i inny sprzęt potrzebny do uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich oraz wszelkie opłaty z tym związane.

4. Ograniczenia użytkowania.

Będziesz korzystać z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

Usługi zawierają materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne zastrzeżone informacje, w tym między innymi animacje, tekst, oprogramowanie, obrazy, wideo, grafikę, muzyka i dźwięk. Chociaż możesz uzyskiwać dostęp do Usług, przeglądać je, używać i wyświetlać do użytku osobistego, nie możesz ich modyfikować, reprodukować, publikować, transmitować, pokazywać publicznie, publicznie wykonywać, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych, ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać jakiejkolwiek zawartości w całości lub w części.

5. Wyłączenie gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności.

WYRAŹNIE ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. ANI MY ANI NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW; NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI NA REZULTATY, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ ​​W CELU KORZYSTANIA Z USŁUG ANI NA DANE W NIM ZAWARTE, ANI NA DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ LUB NIEZAWODNOŚĆ WSZELKICH INFORMACJI, SERWISU LUB HANDLU ŚWIADCZONYCH W RAMACH USŁUG. W ŻADNYM WYPADKU STRONY ANI ŻADNA INNA OSOBA LUB PODMIOT ZAANGAŻOWANY W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB DYSTRYBUCJĘ USŁUG NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY, ROSZCZENIA LUB OBRAŻENIA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, CZY OBRAŻENIA CIAŁA LUB CIAŁA, (I) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG LUB (II) WYNIKAJĄCE Z TREŚCI TWORZENIA UŻYTKOWNIKA LUB W ZWIĄZKU Z TREŚCIAMI TWORZENIA, WIDEO, FOTOGRAFII LUB W INNY SPOSÓB, W CELU SKŁADANIA USŁUG , NINIEJSZYM PONOSISZ CAŁKOWITE RYZYKO Z TYTUŁU SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB KONTUZJI. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I NA PODSTAWIE DOSTĘPNOŚCI BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI W CELU INNYM GWARANCJE, KTÓRE SĄ DOROZUMIANE I NIE DOPUSZCZALNE DO WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA ANI ZMIANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. DODATKOWO NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI NA WYNIKI UZYSKANE W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z USŁUG. NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY WSZELKICH USZKODZEŃ LUB OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH ZAKŁÓCENIEM, BŁĘDEM, ZABEZPIECZENIEM, NIEŚCISŁOŚCIĄ, PRZERWĄ, USUNIĘCIEM, USZKODZENIEM, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSEM KOMPUTEROWYM, USZKODZENIEM LUB USUNIĘCIEM ZMIANY LUB KORZYSTANIE Z USŁUG, CZY ZNISZCZENIE UMOWY, UCIECZNE ZACHOWANIE (W TYM BEZ OGRANICZEŃ, ŚREDNIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ), ZANIEDBANIE LUB Z INNYCH PRZYCZYN DZIAŁANIA, W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. NIE WPŁYWA NA ŻADNE USTAWOWE PRAWA, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE. UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI POTWIERDZA, ŻE TWC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻAJĄCE, OBRAŻĄCE LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH, NA KTÓRE NIE MA KONTROLI.

Polityka prywatności

Zobowiązujemy się nie przekazywać, nie sprzedawać ani w żaden sposób nie przekazywać Twoich danych stronom trzecim. Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w naszej witrynie. Jako użytkownicy naszej witryny internetowej możesz zrezygnować z używania plików cookie DART, odwiedzając Politykę prywatności reklam Google i sieci partnerskiej na stronie Strona Prywatność i warunki Google.

Kontakty

Jeśli masz jakieś pytania lub prośby, skorzystaj z tego formularza opinii .

Formularz zwrotny

Możesz zadać pytanie administracji serwisu. Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

Nazwa:

E-mail:

Twoja wiadomość:

Sprawdź temperaturę wody morskiej w ponad 12000 miast i kurortów na całym świecie. Wartości temperatury powierzchni wody są dostępne w czasie rzeczywistym. Istnieje prognoza zmian temperatury wody na najbliższe dni, a także dane historyczne dotyczące temperatury powierzchni morza dla wszystkich dni ostatnich lat.

Korzystamy z danych z różnych źródeł, w tym z Narodowych Centrów Informacji Środowiskowej (NOAA), służb meteorologicznych różnych krajów, danych pochodzących z ponad tysiąca boi na całym świecie, systemów satelitarnych do skanowania powierzchni oceanów i mórz.

Wszystkie obsługiwane języki:
Najdokładniejsze i najpełniejsze dane dotyczące temperatury mórz i oceanów w Internecie
2024 - 2013 © temperaturamorza.pl

Regulamin | Polityka prywatności | Łączność

Używamy plików cookie, aby jak najlepiej reprezentować naszą witrynę. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, zgadzasz się na użycie plików cookie.